Det finns få områden som utvecklats så snabbt som e-handeln de senaste årtiondena. Från att ha varit en mycket liten del av handeln för tjugo år sedan har e-handeln under 2020 kommit att bli en riktigt stor del av den totala handeln, som nu på allvar hotar den befintliga detaljhandelsstrukturen.

E-handel har alltsedan den började växa fram varit starkt beroende av säkra och stabila betalningsmetoder. Det har på grund av detta behov vuxit fram en helt egen bransch som fokuserar på just betalningslösningar för e-handel och andra verksamheter online. Denna bransch kallas för fintech, en kombination av orden finansiell och tech. Det finns mer att läsa om fintech här: breakit.se

Nedan ska vi gå in i detalj lite mer om vad det är fintech är.

Vad är fintech?

Fintech är som sagt en kombination av finans och teknologi. Det område som särskilt berörs av fintech är e-handeln. Det är på internet som de mycket innovativa lösningarna för betalningar har behövts som mest och det är där som fintechföretagen har varit riktigt stora vinnare.

Eftersom e-handeln vuxit så snabbt så har fintech också varit något av börsens älskling under de senaste årtiondena. Det har inte funnits någon hejd på hur mycket dessa bolag kunnat växa. Men hur ser framtiden ut för fintech i en tid som skakas av en världsomspännande kris?

Hur ser framtiden ut för fintech?

Nu på våren 2020 befinner sig världen i en total kris på grund av den pandemi som drar fram. Det återstår att se hur världen kommer att se ut när vi kommer ut på andra sidan av krisen men vi har anledning till att tro att fintech kommer att fortsätta att vara en bransch som kommer att prestera mycket bra. En sak som har visat sig under krisen 2020 är att internet har blivit än viktigare.