Nuförtiden känner de flesta väl till att det finns något som kallas dyslexi, som innebär svårigheter med att skilja på vissa bokstäver. Det är också allmänt känt att dyslexi inte har något med intelligens att göra. Hjärnan har svårt att dechiffrera grafiska symboler, vilket kan påverka både förmågan att lära sig stava och att läsa. Ofta, men långt ifrån alltid, har man även svårt att skilja på höger och vänster, eller att lära sig en analog klocka.

Man ser också ofta att barn med dyslexi också varit sena med att krypa, gå, lära sig cykla och några har även varit sena med att börja prata. Som sagt har detta inte något med det vi kallar intelligens att göra. Med rätt hjälpmedel för dyslexi, t. ex. ett program som cd-ord, har dessa barn precis samma möjlighet att skaffa sig höga utbildningar, som andra barn har. Några dyslektiker blir specialläkare och jurister, medan andra blir konstnärer eller bilmekaniker. Rätt hjälpmedel för just dyslexi jämställer dem helt enkelt med andra barn.

Om du misstänker att ditt barn är dyslektiker

Det är olika hur barn lär sig och hur snabbt de utvecklas. Om du misstänker att ditt barns svårigheter kan ha sin rot i dyslexi, ska du prata med skolan. Det finns speciella prov man kan göra för att säkerställa detta. Ju förr man upptäcker det kan man sätta in med olika hjälpmedel . De kan få specialundervisning i svenska för just dyslektiker, och de kan t. ex. få cd-ord på datorn som hjälper dem att läsa eller skriva. Så fort barriären med att läsa olika instruktioner har tagits bort, försvinner även problemen med att genomföra de andra ämnena på schemat.

Det finns ingen anledning att kämpa i ensamhet. Skaffa hjälp till ditt barn. Och gäller det dig själv, gör ett dyslektierprov och se hur det står till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *